اندرمزایای ولخرجی

دو سالی میشد که تصمیم گرفته بودم کمی پس انداز کنم ولی به محض اینکه عزمم رو جزم کردم تا این تصمیم رو عملی کنم مشکلات از در و دیوار شروع به باریدن کردن. مریضی و هزینه های درمان، خرابی های وقت و بی وقت ماشین و ...

اولش با خودم گفتم خب این قانون طبیعته و هروقت تصمیمی می گیریم اولش کائنات شروع می کنه به سنگ اندازی و شاید این بخاطر اینه که ببینه چقد در این تصمیم راسخیم ولی بعدش دیدم نخیر، انگار کائنات دست بردار نیست و جدا از هزینه هایی که داره بهم تحمیل می کنه آسایشم هم مختل شده همین شد که به مبارزه با کائنات برخواستم. چجوری؟

معلومه دیگه. جای اینکه منتظر بمونم کائنات واسم خرج بتراشه خودم واسه خودم خرج می تراشم. باورتون میشه دیگه خبری از مشکلات هزینه بر هم نیست؟ باور کنینمژه

فقط یه چیزی رو این وسط نفهمیدم یعنی بنده نباید هیچوقت صرفه جویی کنم آیا؟

/ 2 نظر / 25 بازدید
ملت بلاگ

سرويس وبلاگدهي ملت بلاگ براي ساخت وبلاگ رايگان فارسي براي حمايت از زبان شيرين پارسي در پهناي اينترنت پا به عرصه نهاد و اميد بتوان گامي هر چند کوچک براي اثر بخشي زبان پارسي در جهانيان انجام داد. [قلب][قلب][قلب][قلب]