دردانه ی اردیبهشتی تولدت مبارک

چهار سال پیش وقتی برای اولین بار تو رو تو بغلم گذاشتن و عطر بهشتی تنت رو استشمام کردم باور کردم که وجودت یه معجزه ست. خدا تورو تو بهار به من داد تا بهار زندگیم همیشگی باشه.

دخترکم، پناه دلتنگیهای مامان، تولدت مبارک

/ 3 نظر / 113 بازدید
پاییز

تبریک

الهام

عزیزم متاسفم آدرست رو اتفاقی دیدم پستت توحهم رو جلب کرد چون دو ماه دیگه من هم باید برای جداییم سالگرد بگیرم [ناراحت]